• Het Taalakkoord zet in op hulp voor mensen die moeite hebben met taal en rekenen.

    www.pixabay.com

Tel mee met taal: ondertekening Taalakkoord Zaanstreek-Waterland 2018

STREEK Pakweg 16% van de bevolking in de Zaanstreek is laaggeletterd. Ze hebben moeite met taal en rekenen en kunnen daardoor digitaal lastig uit de voeten. Daartoe is met verschillende partijen het Taalakkoord Zaanstreek-Waterland 2018 gesloten. Een samenwerkingsverband tussen onder meer de gemeentes, de bibliotheken, het UWV, aanbieders in het bijzonder, lager en voortgezet onderwijs, kinderopvang, taalinstituten en de GGD. Ook werkgevers worden nadrukkelijk betrokken in de bevordering van de taalvaardigheid der werknemers. Het college van B & W van Zaanstad heeft een stimuleringsbijdrage aangevraagd van maximaal vijftigduizend euro per jaar uit het subsidieprogramma Tel mee met taal. Op 31 oktober wordt het Taalakkoord officieel ondertekend.

In een wereld waarin beeld steeds meer de boventoon voert, lijkt taal niet meer zo belangrijk. Maar het beheersen van het Nederlands in woord en geschrift heeft het voordeel dat je zelfstandig kunt opereren. Dat je niet met een smoes hoeft aan te komen als je bijvoorbeeld een officieel schrijven ontvangt. 'Lees jij het even voor, mijn ogen worden slechter en slechter. Ik moet nodig een nieuwe bril.' Analfabetisme en laaggeletterdheid komen ook in West-Europa nog behoorlijk veel voor. Daaromtrent is nog veel schaamte. Het is tijd om dat uit de taboesfeer te halen. De Rijksoverheid heeft daartoe het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal in het leven geroepen waarin de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerken om de laaggeletterdheid te bestrijden en lezen te bevorderen. Het doel is om uiteindelijk te zorgen, dat na afronding van het driejarige programma, tenminste vijfenveertigduizend Nederlanders de taal zodanig beheersen dat ze aantoonbaar beter scoren in de maatschappij, op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil men in totaal één miljoen basisschoolkinderen bereiken met leesbevorderingsactiviteiten. Er wordt zowel landelijk als regionaal gewerkt.