• n.v.t.

Krommeniërs op kandidatenlijst D66

Advertorial

KROMMENIE Tijdens de gemeenteverkiezingen valt de kiezer vaak voor een bekende. Iemand uit dezelfde wijk of hetzelfde dorp. Jan de Vries en Rob Karst zijn inwoners van Krommenie. Beiden staan op de lijst van D66 en willen zich voor heel Zaanstad in zetten. Zij stellen zich graag voor.

Jan de Vries is een bekend gezicht in de Zaanse politiek. De 70 jarige 'mastodont' staat derde op de kandidatenlijst. Krommenieërs kennen hem van de vroegere verf- en behangzaak aan het Rosariumplein.

Rob Karst woont sinds vijf jaar in Krommenie. Hij is ondernemer, maar hij houdt momenteel een sabbatical. Zodoende heeft hij tijd voor zijn oude liefde: de politiek. "Ik heb in mijn jeugd politicologie gestudeerd." Hij nestelt zich als steunfractielid op de 7e plaats van de kandidatenlijst.

VRIJ DENKEN De heren voelen zich aangetrokken tot de visie van D66: het vrije denken. "Je kunt als burger de samenleving zelf maken. Het staat dwars op de vroegere socialistische gedachte, dat de overheid bepaalt wat goed voor je is. Dat weet de burger zelf het best. Deze kan zelf initiatieven ontplooien", zegt Jan de Vries. Als voorbeeld noemt hij het nieuwe zwembad De Crommenije. Jaren geleden heeft een groep visionairen zich ingezet voor het zwembad en het bestaansrecht bewezen. "De overheid is geen geluksmachine. Bij de D66 gaan we uit van de kracht van het individu. De overheid zijn wij zelf."

POPSCENE Belangrijke agendapunten waar de heren Karst en De Vries zich voor in willen zetten zijn in het bijzonder de cultuur en de verbinding van de A8 naar de A9 inclusief de Coenbrug bij Koog aan de Zaan. Op het gebied van cultuur wensen ze meer geld vrij te maken omdat te kunnen besteden in de hele stad. De heren denken bijvoorbeeld aan een Zaanse popscene in het Cultuurcluster. "Mooi voor de jongeren." Daarbij droomt De Vries van een Monetmuseum in café De Fabriek in Zaandam. "Je moet tegen de stroom in durven denken."

CULTUURCLUSTER "In 2013 heeft de gemeenteraad vóór de bouw van een Cultuurcluster gestemd; met 30 tegen 8. Het cluster komt er, want deze zit in de overeenkomst met de NS." D66 wil dat de overheid een betrouwbare partner is, dus afspraken na komt. "Het referendum dat binnenkort wordt gehouden, gaat over de verhoging van het budget, waarmee het Cluster kan worden gerealiseerd. Het gaat niet over, of het er wel of niet komt." Daar is immers al over besloten.

A8-A9 Een ander heikel punt is de verbinding A8 naar de A9: "Het wordt tijd dat er een klap op wordt gegeven", zegt Karst. De heren zien de knelpunten van het woon- en werkverkeer. "Stilstaande auto's veroorzaken meer fijnstof dan auto's die door rijden", zegt Karst. "Tussendoor fietsen de jongeren naar de middelbare school." D66 geeft de voorkeur aan de Golfbaan- en de Heemskerkvariant. "Uiteraard passend binnen het landschappelijke karakter. Dan gaat de weg maar onder de grond. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt en dat we weten wat het gaat kosten. Dan weet het bedrijfsleven ook waar het aan toe is." De nul plus variant dwars door Krommenie is beslist geen goede optie!

Daarnaast heeft onderzoek bewezen dat de Coenbrug steeds zwaarder belast wordt. "Wil je hier prettig wonen, dan moet de infrastructuur verbeterd worden." D66 houdt de vinger aan de pols.