• Het rode potlood nog altijd in gebruik

    BDU Media

Hoe lokaal kan lokaal zijn?

ZAANSTAD We zijn het er met z'n allen ongetwijfeld over eens dat in een lokaal huis-aan-huisblad de gemeenteraadsverkiezingen niet mogen ontbreken. Woensdag 21 maart 2018 zijn die gemeenteraadsverkiezingen.

Uiteraard willen gemeenten dat die dag zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen. Niet alleen de gemeenten willen dat, ook de partijen die zich hebben ingeschreven voor de volksraadpleging. Daar zijn zo goed als alle partijen al volop mee bezig. Ieder op zijn eigen manier.

In Zaanstad zitten we met een probleem. Want moeten we nu blij zijn met 17 partijen om uit te kiezen of is dat juist een groot nadeel en bedreigt het de bestuurbaarheid van onze gemeente? Is dat aanbod daadwerkelijk een probleem of gewoon dé oplossing?

Waar alle partijen het tot nu toe over eens zijn, is dat de burger gehoord dient te worden. Nog niet eens zo lang geleden brachten van de 118.206 kiesgerechtigden in Zaanstad 56.810 mensen hun stem uit. De opkomst was daarmee 48,06%.

Wat verwachten we dit keer? Het politieke milieu lijkt er niet vrolijker op geworden te zijn. De verschillen qua opvattingen nemen slechts mondjesmaat toe. De toon van de partijen verandert wel. Er wordt ook veel meer gewezen. Naar elkaar en vaak met een belerend vingertje. Voor de ‘man/vrouw’ op de straat regelmatig tenenkrommend om te zien en ervaren. Met z’n allen zijn we zeer benieuwd hoe de komende tijd de promotiecampagne zal verlopen. Een deel daarvan is tot de dag des oordeel terug te lezen in dit Nieuwsblad.

In Zaanstad is dat te vaak niet anders. Er zijn in de achterliggende periode in de raad (en ver daarbuiten) vele discussies gevoerd. De laatste referendum perikelen mogen wat dat betreft een al dan niet schoolvoorbeeld zijn.

Op het moment van schrijven van dit intro is voor een deel bekend hoe de ‘lijst der lijsten’ er uit zal zien. Een lijst tot stand gekomen op basis van de uitslag van 19 maart 2014. Met ‘stip’ op 1 Democraten 66 om vervolgens verder te gaan met PVDA op 2, VVD als 3, SP 4, Democratisch Zaanstad 5, Partij voor Ouderen en Veiligheid 6, ROSA 7, CDA 8, GROENLINKS 9, Christen Unie 10, Zaanstad voor Iedereen 11 en Zaanse Inwoners Partij tot slot op 12. Dan blijven er nog wat partijen over die nieuw zijn aan het Zaanse firmament. Zij zullen loten om de lijstnummers 13 en verder.         KK