• FC Zaandam

Zondag 1 selectie FC Zaandam

ZAANDAM Eén van de afspraken bij de voorgenomen fusie tussen Zilvermeeuwen en Hellas Sport is dat de nieuwe club FC Zaandam start met zowel een Zaterdag 1 als een Zondag 1 selectie. Dit om de identiteit van beide verenigingen zoveel mogelijk terug te laten komen binnen de nieuwe vereniging FC Zaandam.

In de afgelopen periode is op de achtergrond hard gewerkt aan de vormgeving van de Zondagselectie voor het seizoen 2018-2019. Zo zijn er onder meer contacten gelegd met diverse nieuwe spelers, waarbij een deel ook al heeft toegezegd te willen komen. Recent is echter gebleken dat het samenstellen van een Zondag 1 selectie voor het seizoen 2018-2019, mede naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van een aantal spelers, een moeizame exercitie gaat worden. De huidige Zilvermeeuwen selectie loopt leeg als het ware. 

Het huidige bestuur van Zilvermeeuwen heeft de voortgang aangaande de selectie voor het seizoen 2018/2019 besproken binnen de Fusiecommissie. Uit deze bespreking kwam naar voren dat het een onevenredige en tevens onverantwoorde investering zou gaan worden, om alsnog te komen tot een nieuwe Zondag 1 selectie. Tevens kwam naar voren dat de gelden beter kunnen worden gebruikt voor het opzetten en inrichten van een goede jeugdopleiding bij FC Zaandam. Op basis van het hiervoor vermelde hebben het bestuur van Zilvermeeuwen en de Fusiecommissie op dinsdagavond 24 april besloten dat FC Zaandam voor wat betreft de selectie ('het hoogste team") direct vanaf de start een Zaterdagclub zal gaan worden. Voor niet selectieteams geldt dus dat deze gewoon op zondag kunnen blijven voetballen.

'Wij gaan er vanuit dat jullie met bovenstaande uiteenzetting voldoende zijn geïnformeerd over de koerswijziging aangaande de selecties' aldus Ard-Jan van Tilborg namens het bestuur van Zilvermeeuwen en de Fusiecommissie.