Zeventig jaar mijnen

STREEK In Assendelft bestaat de traditie nog steeds: het veilen van jongvee, schapen, pinken en vaarzen. Ooit begon het met schapen, die door de Odulphuskerk in het voorjaar aan de boeren werden gegeven. Later werden er door de kerk in het voorjaar pinken en vaarzen gekocht, jonge koeien. Daarmee konden de boeren deels in hun onderhoud voorzien, maar op de eerste dag van de Assendelfter Kermis werd al het vee door de Dorpsstraat naar de kerk gedreven, waar het geveild werd.

[FILMEN VANWEGE MKZ] Ruth Nelis (83) is al ruim 30 jaar de spil van de commissie Pinken en Vaarzen en kan er levendig over vertellen: "het is het eerste deuntje van de kermis. In de Dorpsstraat was het een heel spektakel, als al dat vee er door moest!" De uitbraak van mond- en klauwzeer in 2000 dreigde roet in het eten te gooien, maar in Assendelft was men direct heel creatief. "We maakten video's van onze dieren bij de boer en vertoonden die in de kerk. Je moet er wel een goeie filmer voor in de arm nemen." Dat bleek het behoud van deze nu zeventigjarige traditie: Santpoort, Velzen en Haarlemmerliede stopten met de veiling en die traditie is daar dus verdwenen.

[EERSTE DEUNTJE VAN DE KERMIS] "Niet bij ons hoor" glundert Nelis "hier is het echt een gezellig feestje. Het is het eerste deuntje van de kermis." Er wordt gemijnd, een veilingtraditie waarbij eerst de prijs wordt verhoogd met elk bod, en daarna wordt er – bij het aftellen – 'mijn' geroepen. Te lang wachten is dus een risico. "We doen het ook voor de lol hoor! hebben een kavel drie keer terug gekregen om de opbrengst te verhogen, dat tekent wel de sfeer" zegt Nelis. "Voor burgers hebben we kazen, taarten en bloemen. Die losse boel mijnen we niet, de hoogste bieder weet meteen wat hij moet betalen." De opbrengst dit jaar was € 21.178,- en komt ten goede aan het parochiewerk.

[BAVO-PENNING] Nelis kreeg voor zijn inzet de Bavo-penning uitgereikt van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, een bisschoppelijke onderscheiding. Een heel bijzondere penning die niet vaak wordt uitgereikt. "Zondag in de kerk werd er ook een heel prevelementje over gehouden, dat was wel weer leuk hoor" glimlacht hij. Hij kreeg zijn penning van bisschop Punt niet alleen voor het werk bij de de veeveiling, maar ook voor zijn grote betrokkenheid en inzet bij het parochiewerk. Hij stopt er nu mee, al blijft hij nog beschikbaar als dat nodig is. Hij kan nog best even mee….