• Felle lampen van de cameraploeg in de zaal.

    KK Media
  • KK Media
  • KK Media

Zaanse Sint dialoog- en debatavond aanzet tot meer

ZAANSTAD Er zijn discussies die zich jarenlang voortslepen. Mede op initiatief van burgemeester van Zaanstad Jan Hamming is er woensdagavond in Vergadercentrum PG1 (Taets) aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam naar alle deelnemers hopen één gestart die zich als een olievlek over ons land moet/mag uitspreiden. Hoe maken we van het Sinterklaas Kinderfeest een festijn waarbij iedereen zich goed voelt.

Aan de uitnodiging te komen praten over de situatie rond de sintintocht gaven zo'n honderd mensen gehoor. Zij wisten het PG1 centrum, Zaanstad heeft onvermoede goede vergaderlocaties,  te vinden en werden ontvangen door moderator Tim Wagemakers en een team van ambtenaren. In het publiek als vanouds veel politici én opvallend veel mediavertegenwoordigers.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de burgemeester – immers de man achter het idee – het openingswoord zou uitspreken. Een spontane aanval van nierstenen maakte dat onmogelijk. Nu was het wethouder Ria Noordzij, met o.a. burgerparticipatie in haar portefeuille, die vertelde trots te zijn op hetgeen zich momenteel ontwikkelt in de streek. Zij had wel een klein punt van kritiek waarmee zij haar inleiding afsloot: 'Er zijn nog te veel monologen. Daarom is het goed hier de dialoog aan te gaan.'

De Dialoogsessie onder leiding van Dialoog in Actie ging pas van start na het bekijken en beluisteren van twee video's van jongeren van de basisschool Herman Gorter en het Regio College met hun visie op het Sinterklaasfeest. Zij lieten weten dat het vooral om de gezelligheid ging. De kleur van de Pieten was niet belangrijk. Hij moest vooral gek doen. 'En de ouderen moeten zich er eigenlijk helemaal niet mee bemoeien.'

Vervolgens vertrokken de aanwezigen, voorzien van een label met daarop een tafelnummer, richting de dialoogtafels. Daar werd stevig gediscussieerd, naar elkaar geluisterd en getracht een goede start te maken met een dialoog die op gang moet komen.

'Deze dialoog is laat begonnen' was één van de opmerkingen. 'Maar gelukkig nog niet te laat!'. De algemene conclusie was dat je er op enig moment mee moet beginnen. Het gaat tenslotte om de bewustwording. 'Het is geen grote mensenfeest' was één van de opmerkingen in de getoonde video's. 'Het lijkt alsof de discussie vooral gevoed wordt door de bekende praters in diverse televisieprogramma's en de vertegenwoordigers vanuit 'De Grachtengordel. Ook de commercie en de NTR hebben grote invloed op het proces. 'De gewone man hoor je zelden of nooit.'

Na de tafelgesprekken was het de beurt aan een panel. Dat geschiedde in de centrale hal waar Anne Martien van der Does (Kinderombudsman), Johan Knopjes (voorzitter buurtcentrum De Lorzie) en Jessica Effah (genomineerd namens Nederland als jongerenvertegenwoordiger mensenrechten en veiligheid voor de Verenigde Naties) hun mening gaven over de ontwikkelingen.

Vanuit die woordenvloed ontstond er een discussie met de aanwezigen in de zaal. Daarvan meenden sommigen nadrukkelijk de aandacht op te moeten eisen, maar waar het overgrote deel zorgde voor een beschaafd vervolg van de eerste dialoog.

'Je lost een probleem niet op door het grote te maken' was een wijsheid uit de zaal, maar ook dat het goed is dat er nu beweging ontstaat waardoor alle mensen tot elkaar kunnen komen. Uiteindelijk besloot wethouder Noordzij met een goed gevoel de avond en wenste iedereen veel wijsheid toe.