Winnaar Gouden Gruttopul

KROMMENIEDIJK De familie Al uit Krommeniedijk is de winnaar geworden van de Gouden Gruttopul, de meest weidevogelvriendelijke boer in het werkgebied van WLD.

Dit bedrijf doet al meer dan 30 jaar, op initiatief van vader Henk Al, aan actief weidevogelbeheer. De laatste 10 jaar is het aantal nesten op het bedrijf ongeveer gelijk gebleven, terwijl bijna overal in ons land de aantallen weidevogels achteruitgegaan zijn. Zoon Gert Jan Al noemde het winnen van de Gouden gruttopul een eer en benadrukte dat de eer zeker ook toekomt aan de vaste, trouwe en super enthousiaste vrijwilligers Bob van Duin (vanaf het eerst uur), Jur van Steen, Wim Brussel en Maarten Wouda. 'Samen beschermen we de weidevogels', zei Gert Jan. Bescherming van de weidevogels is ook mogelijk gemaakt door de vereniging Water, Land en Dijken en hij bedankte voorzitter Sjaak Hoogendoorn daarvoor. Gert Jan greep deze gelegenheid aan om op te merken dat een gezonde bedrijfsvoering samen kan gaan met meer oog voor meer biodiversiteit. Het zou in de toekomst mogelijk moeten zijn dat biodiversiteit iets opbrengt voor de agrarische ondernemer besloot Gert Jan in zijn dankwoord. De goede resultaten werden bereikt door onder meer de volgende vormen van beheer: gebruik van ruige mest, water in de greppels in het voorjaar, vroeg weiden en gefaseerd maaien. Doordat er geen kunstmest wordt gebruikt, blijft ook de grasmat bloem- en kruidenrijk, dus prima land voor opgroeiende kuikens. De familie Al pacht ook land van Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer, waarnaar de kuikens kunnen uitwijken als er eventueel gemaaid gaat worden. De zeer deskundige groep vrijwilligers zoeken in het voorjaar de nesten op en registreren deze. En zorgen zo voor een stabiele weidevogelpopulatie met behoud van een heel breed pallet van 15 soorten, waaronder grutto, tureluur, kievit, veldleeuwerik en gele kwikstaart.