• Johan Lok

Weer een postkantoor tegen de vlakte

KROMMENIE Op de Noorderhoofdstraat is men druk bezig met de sloop van het voormalige postkantoor. Dat moet voorzichtig gebeuren, aangezien er asbest is aangetroffen. Oudere Krommenieërs herinneren zich waarschijnlijk nog wel het oude statige postkantoor dat ooit op dezelfde plek stond. Dat werd in de zestiger jaren gesloopt. Nog altijd vinden veel inwoners het doodzonde dat dat destijds verdween. 'Dat was echt een prachtig gebouw,' vertelt een man die naar het voor een deel gesloopte kantoor staat te kijken. 'Dit was een gribus, echt een gebouw van niets. Het had geen enkele uitstraling, ik ben blij dat het weg gaat.'

Dat eerdere postkantoor werd in de zestiger jaren gesloopt. Nog altijd vinden veel inwoners het doodzonde dat dat destijds verdween. 'Dat was echt een prachtig gebouw,' vertelt een man die naar het voor een deel gesloopte kantoor staat te kijken. 'Dit was een gribus, echt een gebouw van niets. Geen enkele uitstraling, ik ben blij dat het weg gaat.'

Het voormalige postkantoor aan de Noorderhoofdstraat 10 in Krommenie, dat door PostNL te koop was gezet met een richtprijs van 1.250.000 euro, heeft een nieuwe eigenaar die gestart is met de werkzaamheden.

Hoe het precies zal gaan worden was bij het ter perse gaan nog niet exact bekend. Het 1920 vierkante meter grote perceel waarop het al langdurig leegstaande gebouw uit 1985 staat is bij de koop inbegrepen.

Horeca is uitgesloten in het gebied: in 1905 is bepaald dat er op het betreffende stuk grond 'nimmer eene herberg, tapperij, koffie- of bierhuis, melksalon of iets dergelijks' mag worden gevestigd.

De erfdienstbaarheid bepaalt ook dat er ten gunste van het aangrenzende winkelpand Noorderhoofdstraat 2 een recht van voetpad gevestigd van en naar de Noorderhoofdstraat over een breedte van 1,50 meter gemeten vanuit de noordermuur en met een lengte van 6,60 meter gemeten vanuit de voorgevel.

Ook de toegangsdeur in de zijgevel grenzend aan het pad wordt daardoor beschermd.