• Door de 'vernatting' worden honderden vogels aangetrokken.

    Sabine van Keulen

Vogelkijkweekend bij fort

KROMMENIEDIJK De weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk zijn de afgelopen weken langzaam onder water gelopen doordat Landschap Noord-Holland de sluizen heeft opengezet. Het is daarmee een walhalla voor honderden weidevogels geworden. Kom ook langs bij het fort op zaterdag 10 en zondag 11 maart tussen 10.00 en 16.00 uur. Vogelaars, natuurliefhebbers en gezinnen met kinderen: iedereen is welkom om van het mooie uitzicht op de natte weilanden te genieten.

Boswachter Jelle Abma: 'Elk jaar zetten we een deel van de Uitgeesterbroekpolder onder water (inunderen). Zo ontstaat een plas-drassituatie die honderden en soms duizenden vogels aan trekt. Juist hier komen vooral steltlopers en eenden op krachten voor ze doorvliegen naar hun broedgebied of een broedplek ter plaatse. Voedsel wordt door het vernatten beter bereikbaar. En de vogels vinden het ondiepe water prettig om de nacht door te brengen.

Naast de vogels verdient ook het fort aandacht. Binnen staat de koffie klaar. Het gerestaureerde fort is nu ook woon-trainingscentrum (voor jongvolwassenen met autisme) van De Heeren van Zorg, zij heten bezoekers welkom in de theeschenkerij. Tijdens dit weekend is ook een modelwoning te zien. Inmiddels zijn 14 units bewoond. Stadsherstel Amsterdam geeft een lezing over de restauratie. Bezoek daarna met de audiotour het nieuwe belevingscentrum over 'Natuur & Landschap'. Stemmen van de fortwachter en boswachter nemen geïnteresseerden mee op ontdekking langs de lichtlijn.

Boswachter Jeroen Engelhart: 'Wees erbij op 10 en 11 maart want vanaf het fort zijn de weilanden uitstekend te overzien. Vanaf 15 maart willen we de weilanden weer droog hebben, dan kunnen de grutto's, kieviten en tureluurs er hun nesten bouwen. Vogelaars van Vogelbeschermingswacht 'Zaanstreek' en de boswachters maken samen met u een indrukwekkende lijst met gesignaleerde vogelsoorten. Denk aan de kuifeend, grutto, goudplevier, slechtvalk, wintertaling of wulp. Meestal wel zo'n 50 soorten op z'n minst. Deskundigen van Cameraland uit Alkmaar zijn aanwezig met verrekijkers en telescopen.'

De toegang tot het fortterrein bedraagt € 2 (kinderen tot 12 jaar en Beschermers gratis).