• ZV DE HAM

'Swimstar' blijft aanrader

KROMMENIE Aan plannen geen gebrek als het op zwemmen aankomt in Zaanstreek-Noord. 'Ook in 2019 is er weer SwimStar, en behalve vier blokken SwimStar komt er ook weer een Zwem4daagse en willen we weer zwemmen in de Nauernaase Vaart tijdens Boulevaart 2019' zo laat Tjalling Beets als pleitbezorger enthousiast weten.
Beets spreekt namens Stichting Partners in Beweging. Dat is een initiatief gericht op het stimuleren van bewegen - vooralsnog met name zwemmen - en het verlagen van de drempels (m.n. kosten) daar voor. Er worden een aantal activiteiten georganiseerd zoals Swim/Star - de zwemactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door de steun (faciliteiten en kader) van zv. De Ham.

De start van SwimStar staat voor zondag 13 januari op de agenda. 'Dan starten we als eerste weer met SwimStar. Vijf keer zwemmen voor €12,50 voor kinderen tot 13 jaar, met een zwemdiploma. Aansluitend op de zondagen 13, 20, 27 januari en 3 februari en tenslotte de afsluitende TriHamlon op 24 februari.'

Er is plek voor 30 kinderen en er is nog voldoende ruimte. De inschrijving voor het eerste SwimStar blok in 2019 is geopend en je kunt nog inschrijven via swimstar@zvdeham.nl

Op 13 januari is er nog veel meer te doen is in de Crommenije. Daarom start SwimStar alleen op 13 januari niet om 13.00 maar om 14.00 uur. Omdat het de start zondag is, is de inschrijving vanaf 13.30 uur geopend, zodat de kinderen direct om 14:00 te water kunnen. Bij de inschrijving graag melding maken van naam, geboortedatum en naam van de school.