• Waterput in Togo mogelijk gemaakt door STONAS

STONAS heeft ruimte voor nieuwe projecten

ASSENDELFT De Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft (STONAS) verleent financiële ondersteuning aan ontwikkelingsprojecten waar bewoners uit Assendelft bij betrokken zijn.

TOEKOMST Het toekennen van deze ondersteuning aan ingediende verzoeken verloopt via een geformaliseerde beoordelingsstructuur. Hierbij is het uitgangspunt dat verstrekte gelden moeten leiden tot structurele toekomstige zelfredzaamheid, duurzaamheid en verbetering van de levensomstandigheden.

VEEL GEREALISEERD Door de jaren heen zijn ontwikkelingsprojecten ondersteund in Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Zo is er een gehandicaptenopvang gerealiseerd in Brazilië, scholen in Kenia, Kameroen, Gambia en Peru en opvanglocaties voor met HIV besmette kinderen in Brazilië en Zuid-Afrika. Meer recentelijk zijn er maismolens gerealiseerd in Togo, een kraamkliniek in Kameroen, sanitaire voorzieningen in Ecuador en een waterput in Kenia.

LEVENSADER De financiering van deze projecten komt tot stand door velerlei acties binnen de Assendelftse gemeenschap. De opbrengst van de tweejaarlijkse veiling in Het Wapen van Assendelft vormt de levensader van de stichting, daarnaast ontvangen we diverse donaties, schenkingen en legaten. De stichting steunt volledig op vrijwilligers.

NIEUWE PROJECTEN Recentelijk zijn er mede dankzij de financiële steun van STONAS meerdere projecten afgerond. Hierdoor is er ruimte ontstaan om eventuele nieuwe projecten te steunen. Woont u in Assendelft en bent u betrokken bij een ontwikkelingsproject schroom dan niet om contact met ons te zoeken. Wij zullen dan beoordelen of STONAS uw project wellicht financiële ondersteuning kan bieden.

MEER INFORMATIE Staat op www.stonas.nl. Lezers kunnen mailen met STONAS via barbara.out@stonas.nl. Reacties van harte welkom.