• KROM WOUDPOLDER

Stichting Krommenieër Woudpolder bijeen

KROMMENIE Voor een ieder die geïnteresseerd is in geschiedenis zal op woensdag 17 oktober een presentatie worden gehouden van de omgeving met als titel "Oer IJ en Crommenije, 3000 jaar geschiedenis van ons landschap". Gepresenteerd door de heer Jaap van Harlingen.

In Krommenie herleeft de geschiedenis vanwege de archeologische vondsten op het Provily Sportpark. Ook landschappelijk gezien leven de streekgenoten in een zeer interessant gebied. De heer van Harlingen zal zijn gasten meenemen naar het landschap van 3000 jaar geleden en de veranderingen naar het heden en zal ook ingaan op het gebied waar de vermoedelijke resten van de Romeinse wachttoren gevonden zijn.

Maakten Crommenije en Zuider- en Noorderham deel uit van het Oer IJ of waren het veenstromen? Het antwoord horen de geïnteresseerde lezers van dit blad op deze avond.

Er zal ingegaan worden op het tot stand komen van de Krommenieër Woudpolder van 1000 jaar geleden waarvan de structuur nauwelijks veranderd is. Een uniek stukje veenweide gebied.

Jaap van Harlingen is al vele jaren bezig met de ontstaansgeschiedenis van het landschap en heeft hiervoor al in de jaren zeventig vele grondboringen gedaan, verder is hij betrokken bij Stichting Oer IJ en vele natuurorganisaties. Hij is bovendien een boeiend verteller.

De presentatie wordt gehouden in buurthuis "De Pelikaan"in Krommenie waar iedereen welkom is. Toegang gratis. Aanvang: 20.00 uur