• Kees Klinkenberg

Sport en cultuur op obs Het Palet

KROMMENIE Recentelijk zijn de leerlingen van obs Het Palet te Krommenie, enthousiast en intensief aan het oefenen geweest met het instuderen van een culturele dans onder leiding van dansdocenten van Stichting "De Kunstbrigade op school" Uit Alkmaar. Iedere groep danste een dans van een ander land. Zo was er o.a. een dans uit de Balkan, Amerika, Nederland en India. Een genot om te zien, hoe de groepen in korte tijd, een vaak ingewikkelde choreografie instudeerden. Met veel passie en een grote publieksopkomst van de ouders, hebben de kinderen hun dans succesvol opgevoerd in de nieuwe gymzaal van zwembad De Crommenije.