• Senioren onder elkaar

    Henk Lutke Schipholt

Seniorenvereniging in april

KROMMENIE De Seniorenvereniging Krommenie organiseert ook in april weer activiteiten die ook voor niet-leden toegankelijk zijn en een mooie gelegenheid bieden om met deze vereniging kennis te maken. Tenzij anders vermeld hebben deze activiteiten plaats in buurtcentrum de Pelikaan.

3 april van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie ochtend. Wim Nieuwenhuijse verzorgt het 10- minuten praatje, dit keer over (herdenking van) het verzet in de Tweede Wereldoorlog, met name in de Zaanstreek. Voor de rest gezellig met koffie en een praatje. Kosten € 1.=.

7 april om 10.00 uur. Klaverjasdrive met tombola na in buurtcentrum A3 in Assendelft. 's Morgens en 's middags steeds drie rondes. Kosten € 8,50, inclusief lunch. Aanmelden via n.swagerman@planet.nl of tel. 621 8700.

10 april vanaf 10.00 uur. Fietstocht, verzamelen bij oude Durghorst.

12 april van 13.00 tot 17.00 uur. Plezierig oud worden in Krommenie. Laat de gemeente weten wat u denkt dat nodig is aan voorzieningen, zorg, vervoer etc. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de SVK, KBO, Sociaal Wijkteam, gemeente Zaanstad, gezamenlijke kerken en buurthuizen. Entree gratis.

13 april van 13.30 tot 15.30 uur. Crea-Café. Het is weer in: macrameeën. Kosten voor werk-pakket € 8,50. Opgeven vóór 9 april bij n.swagerman@planet.nl of tel. 621 8700. Iets anders doen mag ook. Neem oude tijdschriften en lijm mee en maak een collage. Kosten € 1,-.

26 april vanaf 10.00 uur. Wandelen in en rond Krommenie. Wandeltocht van ca. 10 kilometer. Vooraf aanmelden niet nodig, verzamelen om 10.00 uur bij Tante Tee in Noorderhoofdstraat tegenover oude postkantoor.

INFORMATIE Vanwege vakanties, Koningsdag etc. deze maand geen sjoelen, klaverjassen en filmcafé. Natuurlijk organiseert de Seniorenvereniging meer voor zijn leden.

Meer informatie of aanmelden als lid: bel 6287121, kijk op www.seniorenkrommenie.nl of mail info@seniorenkrommnie.nl.