• Iedereen is anders. We kunnen er van leren.

    Odibaan

Samen op de bres voor mensen in een kwetsbare positie

ZAANSTAD Mensen met een beperking én werkgevers anders laten kijken naar de kans op werk. Dat is het doel van de facebookcampagne 'Anders Kijken naar Zaankanters' die deze week van start gaat. Initiatiefnemer is Odibaan, dat mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar en bij betaald werk begeleidt.

'Iedereen heeft zijn sterke en wat minder sterke kanten' vertelt Eric van der Eerden, directeur van Odibaan. 'Hierdoor zien we de wereld niet allemaal met dezelfde ogen en elkaar begrijpen is ook niet altijd even makkelijk. Het valt op dat mensen die in een kwetsbare positie zitten vanwege hun beperking, soms een te negatief beeld van hun mogelijkheden hebben. Vaak kunnen zij meer dan ze denken. Wij vinden het belangrijk dat mensen anders gaan kijken. Anders naar zichzelf en anders naar de wereld om hen heen. Zodat ze weer gaan bewegen en de stap durven zetten naar de arbeidsmarkt.'

Belangrijk is dat ook werkgevers anders gaan kijken naar mensen in een kwetsbare positie. Van der Eerden: 'Alleen als werkgevers hun deuren gaan openen krijgen mensen een kans op de arbeidsmarkt. Vooroordelen, angst en andere drempels moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Dat doet bijvoorbeeld de gemeente door ondersteuning en regelingen aan te bieden, maar 'anders kijken' is net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Want dat gaat er vaak aan vooraf'.

Dat er een campagne moest komen die zowel mensen in een kwetsbare positie als werkgevers aanspreekt, is een idee van kunstenaar Monica Schumacher, lid van de kunstenaarsvereniging Tengel. 'Door met andere ogen te kijken naar mensen die anders zijn kun je ook talenten ontdekken'.

De campagne wil beide groepen aanspreken, informeren, inspireren en in beweging zetten. 'We hopen dat mensen onze facebookpagina snel weten te vinden en blijven bezoeken, en dat we met elkaar ervaringen kunnen delen en in gesprek kunnen gaan. Het zou fantastisch zijn als de pagina een bijdrage kan leveren aan het doel: meer mensen in een kwetsbare positie aan het werk in de Zaanstreek!'

De facebookpagina is te vinden op www.facebook.com/anderskijkennaarzaankanters. Kijk ook op: www.anderskijken.zaanstad.nl