• De Romeinen komen naar Fort aan den Ham.

    Fort aan den Ham

Romeinse vondsten uit Provily Sportpark bekijken bij Fort aan den Ham

STREEK Tijdens het weekend van 29 en 30 juni vindt er bij Fort aan den Ham een presentatie plaats van de vondsten van de Romeinse opgravingen op het Provily Sportpark in Krommenie. Dit dus op korte afstand van het voormalige Provily Sportpark, waar de Romeinen een bouwwerk hadden, ter verdediging van het Romeinse rijk.

Door Johan Lok

Tijdens de opgravingen die de afgelopen herfst en winter plaatsvonden op het voormalige Provily Sportpark in Krommenie, hebben archeologen van gemeente Zaanstad een aantal opmerkelijke vondsten gedaan.

Behalve resten van een palissade is er bijvoorbeeld ook veel aardewerk gevonden.

Tijdens het weekend bij Fort aan den Ham geven de archeologen uitleg over deze vondsten.

Ook zal er continu een fotopresentatie gegeven worden. Bovendien zal het fort gastheer zijn voor het Legio Secvnda Avgvsta, een groep die geheel in Romeinse stijl een kamp op zal slaan op de binnenterreinen van het fort.

Daar zullen deze Romeinen demonstraties geven, geheel in Romeinse kleding, van het leven van de soldaten destijds. Op die manier krijgt u, als bezoeker een aardig idee hoe het er in de Romeinse tijd aan toe ging.

Ook voor kinderen zal een bezoek aan Fort aan den Ham zeer leerzaam zijn. Behalve kennis nemen van de vondsten, kunnen ze namelijk ook de kleding en de uitrusting van de soldaten zien.

Dat geeft een goed beeld hoe het leven bij het Romeinse verdedigingswerk er ongeveer 2000 jaar geleden uit heeft gezien op korte afstand van het verdedigingswerk Fort aan den Ham dat overigens zelf in 1903 opgeleverd werd, ter bescherming van de hoofdstad.

Fort aan den Ham geeft op 29 en 30 juni ook rondleidingen in het fort als deel van de Stelling van Amsterdam.

Het fort is uniek binnen de stelling daar het zoveel mogelijk weer in de originele staat gebracht is door de vrijwilligers.

Zoals de slaapzaal van de soldaten, de ruimtes van commandant en officieren, de messroom van de officieren en de ziekenzaal. In het fort zijn ook een aantal permanente exposities onder gebracht.

Alle informatie is te vinden op de website van het fort: www.fortaandenham.nl

Bezoekers zijn welkom op 29 en 30 juni van 11.00 tot 16.00 welkom op Fort aan den Ham, Busch en Dam 13 in Uitgeest.