• Volop discussie in de Bullekerk

    Marianne Dane

Referendum Cultuurcluster leeft, bonte stoet trekt door stad

ZAANSTAD Het zal velen niet ontgaan zijn. Er wordt door voor- en tegenstanders van het Cultuurcluster volop campagne gevoerd. Op woensdag 20 juni mogen de inwoners van Zaanstad in een raadgevend referendum aangeven of ze voor of tegen de bouw van een Cultuurcluster zijn.

Marianne Dane

OPVALLENDE ACTIE Diverse organisaties en particulieren hebben van de gemeente Zaanstad subsidie gekregen om campagne te voeren en informatiebijeenkomsten te organiseren. Overal in de stad zijn posters en flyers verspreid en activiteiten georganiseerd. Daarbij viel de Zaanse Cultuurmanifestatie van tegenstanders Jan en Danne Hekman het meest op. In een gezellige stoet van versierde wagens trokken zij zaterdag 16 juni met muzikanten, DJ's en luidsprekers van noord naar zuid dwars door Zaanstad. Tussendoor werd gestopt bij diverse culturele instellingen, zoals buurtcentrum De Lorzie en de Honigfabriek. De stoet hield een laatste tussenstop bij de Bullekerk in Zaandam, waar een debat over het Cultuurcluster georganiseerd werd.

LAWAAI Jan Hekman: "We zijn heel tevreden. We hadden vooraf geen idee hoeveel mensen zich bij onze estafettetocht zouden aansluiten. Uiteindelijk hebben een paar honderd mensen meegelopen. De reacties van de omstanders waren over het algemeen heel positief. Natuurlijk zijn er altijd mensen die je voor gek verklaren of haast hebben, maar de meesten vonden onze actie erg leuk en waren geïnteresseerd. We vielen in ieder geval op." Dat laatste is zondermeer waar. De aanwezige wagens maakten voor de Bullekerk zo veel lawaai, dat de debatleider vroeg of de kerkdeur niet dicht kon!

IN DEBAT Het Cultuurclusterdebat in de Bullekerk is georganiseerd door ondernemers Gerbrand Klop en Niels Busch. Voor het ja-kamp waren Tjeerd Pietersma van de PvdA, Jan de Vries van D66 en Otto Berg van Fluxus aanwezig. Het nee-kamp werd vertegenwoordigd door Cultuurklutser Jan de Bruin, SP fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer, ROSA steunfractielid Menno de Haas en Rick Schellingerhout van de Partij voor de Dieren. Zij werden aan de tand gevoeld door journalist Piet Bakker, die de discussie leidde. Daarbij kregen de geïnteresseerde aanwezigen (ongeveer 150 mensen) ook volop de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren.

POPPODIUM Wat zijn de kosten als het cultuurcluster wel of niet doorgaat en wat zijn andere opties voor het Figaroterrein en de culturele instellingen? De meningen zijn verdeeld. Over een aantal zaken is men het wel eens. Alle aanwezigen dragen cultuur een warm hart toe en vinden dat er voor de culturele instellingen snel duidelijkheid moet komen. Verder zijn voor- en tegenstanders het erover eens dat er een nieuw (iets) groter poppodium moet komen. Of dat in het nieuwe Cultuurcluster komt of op een andere locatie, hangt af van de uitslag van het referendum. Het referendum is slechts raadgevend, maar het nieuwe college heeft reeds aangegeven de uitslag van het referendum over te nemen als de kiesdrempel wordt gehaald. De kiesdrempel wordt gehaald als 30 % van de kiesgerechtigden voor of tegen het Cultuurcluster heeft gestemd. Als de kiesdrempel niet wordt gehaald (door een lage opkomst of te veel verdeeldheid), dan mag de gemeenteraad een beslissing over het Cultuurcluster nemen. In raad is een nipte meerderheid (20-19) tegen de bouw van het Cultuurcluster.