• Het echtpaar Willem en Jacoba Rossen geflankeerd door hun kinderen Ron, Wil, Carla, Jan en Rein

    Hans de Wolff

Platina echtpaar Rossen gehuldigd

ASSENDELFT Het was Leny Vissers-Koopman in haar functie als locoburgemeester die zaterdagmiddag j.l. het echtpaar Willem en Jacoba Rossen verraste. Zij was op het adres Zocalo 40 in Assendelft aanwezig om het duo namens het college van B&W te feliciteren met hun 70-jarig huwelijk. Ook bood de locoburgemeester het echtpaar een felicitatiebrief en een taart aan namens het koningshuis.

Willem en Jacoba Rossen leerden elkaar kennen op de lagere school, de Elthetoschool, in Amsterdam-Oost. Willem Rossen ging na zijn opleiding aan de middelbare school in dienst bij het Korps Mariniers en werd uitgezonden naar Nederlands-Indië waar hij heeft gevochten. Na zijn diensttijd ging hij werken bij de Amsterdamse politie aan de Warmoesstraat. Zoon Reinier: "Tot aan zijn pensionering werkte hij bij de politie, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij ging voor het werk onder andere naar Amerika en Griekenland." Willem Rossen is 28 jaar penningmeester geweest bij voetbalvereniging Swift en is ook erelid van deze vereniging.

Het echtpaar Rossen kreeg vijf kinderen, drie zoons en twee dochters. Ze hebben 9 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Zoon Reinier: "Mijn moeder is altijd thuis geweest, ze zorgde voor de kinderen en dat alles goed ging met ons. We zijn een hecht gezin en hebben een zeer goede en warme opvoeding gekregen." Jacoba Rossen houdt van lezen en borduurt prachtige schilderijen.