• BART HOMBURG

Nieuw Zaans college gepresenteerd

ZAANSTAD De zes partijen van de nieuwe Zaanse coalitie - VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie - hebben maandag hun kandidaat-wethouders en bijbehorende portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Gerard Ram,

VVD – 1 fte – portefeuille:

Economische Zaken, Markten & Kermissen

MAAK.Zaanstad

Onderwijs

P&O, Juridische kwaliteit

ICT & Informatievoorziening

Hans Krieger,

VVD – 1 fte – portefeuille:

1ste Locoburgemeester

Financiën

Ruimtelijke Ontwikkeling

Milieu

Havens & Vaarwegen

Songül Mutluer,

PvdA - 1 fte – portefeuille: 

Wonen en Bouwen

Jeugd(zorg)

Ouderenbeleid

Minimabeleid

Natasja Groothuismink,

ROSA – 1 fte – portefeuille:

Werk & Inkomen

Zorg

Grondzaken

Monumenten en Erfgoed

Dierenwelzijn

Sanna Munnikendam,

 D66 - 1 fte – portefeuille:

Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie

Cultuur

Toerisme, Evenementen en Streekmarketing

Natuur en Landschap

Gerard Slegers,

CDA - 1 fte – portefeuille:

Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren

Openbare ruimte

Sport

Rita Noordzij,

ChristenUnie - 0,8 fte – portefeuille:

Dienstverlening 

Actief burgerschap & buurthuizen

Integratie

Burgerparticipatie  

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 14 juni worden de kandidaat-wethouders en nieuwe raadsleden door de gemeenteraad geïnstalleerd en benoemd.