• De eenden wachten af.....

    Ria Kee Holkamp
  • Het knap houden kost veel energie

    Ria Kee Holkamp
  • Een prachtig winters tafereel

    Ria Kee Holkamp

Medewerkers Agathepark luiden noodklok: 'Het park is in gevaar'

KROMMENIE De medewerkers van het Agathepark zijn duidelijk in hun boodschap: "Het is huilen met de pet op dit moment. We hebben dringend steun nodig. Want wat is een park zonder vrijwilligers?"

Het Agathepark is een bijzonder intiem park met een rijke historie, ooit geschonken aan de bevolking door twee plaatselijke ondernemers in het kader van de werkverschaffing in de crisisjaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het is vernoemd naar de vrouw van de heer Kaars Sijpesteijn die er bij haar man, vermogend eigenaar van een zeildoekweverij, aandrong om het tekort voor de aanleg aan te zuiveren.

Het park had te maken met achterstallig onderhoud maar het nieuwe bestuur van de Vrienden van het Agathepark (dat begin 2018 is aangetreden) heeft dit inmiddels voortvarend aangepakt. En het park is in juni heropend.
Het park heeft nu prachtige volières met allerlei soorten parkieten, Japans en Chinese kwartels, goudfazanten, diamantduifjes, allerlei soorten kanaries en agapornissen.
Er is een schitterende vlindertuin die helemaal door vrijwilligers is aangelegd en wordt onderhouden. Het is een feest om hier doorheen te wandelen en op een bankje te genieten van al dit moois.
Er leeft een bijenvolk en er is ook een groentetuin van de stichting Ondersteuning Zaanstreek/Waterland.

DAT LIJKT ALLEMAAL VANZELFSPREKEND EN POSITIEF. TOCH ZIJN ER KANTTEKENINGEN Wie op een willekeurige dag door het park loopt moet vooral goed kijken. Er zijn wat 'pijnpunten' die door de medewerkers benoemd zijn. Al lopende zullen die vragen ook bij de bezoekers opborrelen. Wat is het Agathepark zonder vogels en met lege volières? Wat is het Agathepark zonder mooi verzorgde borders?

Als er zich geen vrijwilligers aan dienen zal er afscheid genomen moeten worden van al dit moois. Het lijkt een gruwelijke fantasie, maar de realiteit is dichterbij dan menigeen denkt.

Eindelijk was de volière weer in oude glorie hersteld door de hulp van de ondernemers uit Krommenie. Zij hebben er met man en macht voor gezorgd dat deze er weer prachtig bij staat.

De gemeente Zaanstad heeft zich ook op het Agathepark gestort. Zo is er gesnoeid, is er zand en grind aangebracht en zijn er bollen geplant zodat het er straks kleurrijk uit gaan zien.

De Vlindertuin was helemaal overwoekerd door onkruid maar daar zag je niets meer van. De dames van de Vlindertuin hebben keihard gewerkt om er weer een mooi geheel van te maken.

Er komt nog een insecten hotel, het bijenvolk krijgt een prachtig onderkomen. Dat klinkt goed. Dit moet allemaal door vrijwilligers worden gedaan en dat is meteen het pijnpunt: waar zijn deze vrijwilligers?

KOM ER SNEL BIJ Natuurlijk zijn er Krommenieërs genoeg die de handen uit de mouwen willen steken. Daarom ter opwekking even wat tips. De Vlindertuin werkt op maandagmiddag vanaf 13.30 uur en op woensdagochtend vanaf 9.00 uur met zowel mannen als vrouwen. Vanaf maart gaan de tuinwerkers weer starten met hun werkzaamheden. Lekker een paar uur in de buitenlucht schoffelen, planten et cetera. Het is nog goed voor de gezondheid ook. De volières hebben mannen of vrouwen nodig op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.

GEEN VRIJWILLIGERS ERBIJ? Die dreiging is als het bekende zwaard van Damocles. Want komen er geen vrijwilligers bij dan zijn de huidige werkers genoodzaakt om de volières te sluiten.

Meer weten? Neem contact op met Inge van der Ploeg 06-46354094.