• Omslagfoto van de laatste Kroniek in 2017

Laatste kroniek beschikbaar

STREEK De laatste Krommenieër Kroniek van dit jaar is uit. In het decembernummer niet alleen geschiedkundige verhalen over Krommenie, er wordt ook stilgestaan bij het overlijden in september van Jan Emmerig, oud-voorzitter en mede-oprichter van het Historisch Genootschap Crommenie en oud-redactielid Jaap de Koning.

In de nieuwe nummer staan verhalen over het rolredershuis aan de Noorderhoofdstraat 26 van auteur Jelle van der Weide. Over Joods erfgoed dat is gered uit de handen van de Duitsers van de hand van Eric Schaap en over een verdwenen kerk aan het Visserspad van Wim Andrea.

Ook een indrukwekkend verhaal van Alex Dekker over de Verblifa slachtoffers van 1 en 2 mei 1943. De werkgroep genealogie stipt daarnaast het belang aan van bidprentjes. Een prima bron voor stamboomonderzoek. Naast verhalen natuurlijk ook veel historische foto's.

De kroniek is voor niet-leden verkrijgbaar op maandag- en donderdagmiddag bij Barkeloo aan de Vlusch 8a of bij boekhandel Stumpel aan de Zuiderhoofdstraat. Losse nummers kosten 5 euro.

JAARKALENDERS

Er zijn ook nog enkele jaarkalenders 2018 verkrijgbaar bij Barkeloo. Of bij R. Ofman aan de Pr. Hendrikstraat 33 (telefoon 075-6401661)

en E. Rozemeijer aan Krommeniedijk 161 (telefoon 075-6211799). Kosten 10 euro.