• www.pixabay.com

Kermis van Assendelft nog altijd populair!

STREEK De horeca in Assendelft is nog steeds bruisend door de Wielerronde, Korte Baanwedstrijden, Immer Gerade Aus en andere activiteiten.

Het grootste festijn van het jaar is nog steeds de Kermis van Assendelft, vertier voor alle bewoners van ons mooie lintdorp en omstreken.

De zondag van de kermis is traditioneel de familiedag. Iedereen gaat bij elkaar op bezoek en ontmoet elkaar later op de kermis en wil zich laten zien met zijn nieuwe vlam, familie, kinderen of kleinkinderen.

Hopelijk zijn de weergoden de kermisexploitanten op mild gestemd deze eerste zondag van oktober zodat er weer vrolijk geflaneerd kan worden in de Tweede Kerkbuurt van Assendelft. Maar ook op de andere dagen is er voldoende te doen voor iedereen.


Speciaal aan de kermis is de gezelligheid in de diverse horecabedrijven in het dorp. In tegenstelling tot de kermissen die in de zomermaanden worden gehouden heeft in Assendelft alles overdekt plaats.

Om het publiek vanuit de wijde omtrek te vermaken hebben Het Wapen van Assendelft, de Koppie Bar, Café de Verwachting en de Delft weer een verrassend programma samengesteld met muziek, dans en optredens.

Kijk in de gezamenlijke kermiskrant welke activiteiten er zijn en welke bands en artiesten waar en wanneer zijn te bewonderen. Voor wat betreft de muziekkeuze is natuurlijk gedacht aan de jeugd maar wordt het oudere publiek zeker niet vergeten.


Al met al biedt de kermis van Assendelft genoeg voor iedereen om er weer naar uit te kijken.

Tot ziens op de Kermis van Assendelft van 5 t/m 10 oktober, de grootste reünie van de Zaanstreek. Waar? Assendelft natuurlijk!