• Kamerkoor Krommenie in actie

    Johan Lok

Jubileum voor Kamerkoor Krommenie

KROMMENIE Dit jaar is het exact 30 jaar geleden dat Kamerkoor Krommenie van start ging. 'We vieren dat met een jubileumconcert,' vertelt secretaris en penningmeester Peter van Brunschot in de pauze van het duo-concert dat het koor onlangs gaf in het knusse en afgeladen kerkje van Krommeniedijk.

Johan Lok

Hoewel Kamerkoor Krommenie op 20 januari exact 30 jaar bestond, wordt dat op 11 november gevierd met een jubileumconcert. Wordt normaal gerepeteerd in De Vermaning, het concert zal plaatsvinden in de Nicolaaskerk.

In het kerkje in Krommeniedijk, waar het Kamerkoor een duo-concert organiseerde samen met Kleinkoor Castricum, blijkt dat het aantal leden weliswaar niet groot is, maar wel enorm enthousiast. 'Dat aantal baart ons overigens wel eens wat zorgen,' aldus Peter van Brunschot, die zelf sinds 2001 lid is. 'Eigenlijk kunnen we bij alle stemmen wel aanvulling gebruiken, maar vooral bij de mannenstemmen. Extra tenoren staan het hoogst op ons verlanglijstje.'

Tijdens het jubileumconcert zal naast de werken die in Krommenie werden gezongen, ook het Requiem van Gabriel Fauré worden uitgevoerd.

Opmerkelijk is dat er één lid is dat alle dertig jaar heeft meegemaakt, namelijk Wil Krijger. 'Ik was, samen met een aantal anderen, lid van het grote Johannes Verhulst-koor,' vertelt hij. 'Wij wilden daarnaast als extraatje wel iets doen wat een beetje moderner was. Geen denken aan, zo reageerde echter het Johannes Verhulst-bestuur. Dus besloten we op te stappen en zelf iets te organiseren. Er meldden zich nog wat andere zangers en Leida Zandstra werd onze eerste dirigente. Er werd gestart in buurthuis De Pelikaan.

In de loop van die dertig jaar heb ik de nodige mensen zien komen en gaan. Ik denk dat we in totaal zo'n 90 à 100 verschillende leden hebben gehad. Na Leida Zandstra volgden Jan Maarten Schneider en David Boos als dirigent en sinds 2012 zingen we onder leiding van onze huidige dirigent Bas Halsema.'

Wil zingt nog altijd met veel plezier, maar ook hij zou het toejuichen als enige nieuwe leden zich zouden melden. 'Zodat we als koor richting de 40 jaar kunnen.'