• HGC

Jaarvergadering HGC in Pelikaan

KROMMENIE Als vanouds zal de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Crommenie plaatshebben in buurtcentrum De Pelikaan. Woensdag 28 maart, aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur, wacht de bezoekers weer een keur aan agendapunten.

Onder meer bestuursverkiezing waarin het aftreden van Roel Ofman (penningmeester) en Hans Metselaar (secretaris). Als nieuwe penningenbeheerder stelt het bestuur Kees Elsinga voor. Voor de vacature secretaris is nog geen kandidaat gevonden.

Na de pauze zal de heer Lalk, zeilmaker op de Bataviawerf, vertellen over de vele aspecten die aan het historisch zeilmaken zijn verbonden.