• Gemeente Zaanstad

Extra aanpak van zwerfafval

ZAANSTAD  Gemeenten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit het Afvalfonds Verpakkingen om extra aandacht te vragen voor de aanpak van zwerfafval. Zo heeft de gemeente Zaanstad in 2017 een bedrag ontvangen van € 179.910. Deze bijdrage is besteed aan diverse initiatieven om bewoners, maatschappelijke instanties en specifiek jongeren bewust(er) te maken van de noodzaak van een schone en opgeruimde leefomgeving. Ook voor 2018 is een financiële bijdrage vanuit het Afvalfonds Verpakkingen voor Zaanstad beschikbaar.

Wethouder Openbare Ruimte Leny Vissers-Koopman: 'De gemeente staat niet alleen in de aanpak tegen zwerfafval: veel inwoners nemen initiatieven om hun buurt of wijk schoon te houden. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wie wil er nu geen schone leefomgeving en behoud van de natuur? Zodat niet alleen wij maar ook de generaties na ons kunnen profiteren van onze mooie stad.'

Vanaf 2016 doet de gemeente mee aan het landelijke proefproject Schoon Belonen van Nederland Schoon. Verschillende maatschappelijke organisaties (zoals scholen, sportclubs, kerken of buurthuizen) doen hieraan mee door het schoonhouden van een buurt. Organisaties die meedoen, tekenen een convenant waarin ze aangeven wat ze precies gaan doen.    

In 2017 is de Zaanse Opruimestafette 11 keer gehouden. Gemiddeld namen 25 bewoners deel aan de estafette. Doel van de estafette was niet alleen het schoonhouden van de omgeving maar ook het samenzijn met elkaar. Het gevolg hiervan is dat er door bewoners in de loop van de jaren meerdere zwerfafvalgroepen zijn gevormd in bepaalde wijken van Zaanstad.

De stichting Technotrend heeft met de Waste Away Challenge op het St. Michaël College in Zaandam onder andere leerlingen bewust gemaakt van het belang van een schone (school)omgeving. Het Zaanse Natuur- en Milieucentrum in Zaandam organiseerde de tentoonstelling Afval Experience. Met name bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs. Ook was er een lesmethode ontwikkeld met de thema's afval en duurzaamheid.

De gemeente monitort jaarlijks de openbare ruimte en beoordeelt deze via beelden en foto's om medewerkers gericht in te zetten in gebieden waar veel zwerfafval ligt. Maar ook wordt gekeken naar de hoeveelheid onkruid, natuurlijk afval en plantsoenen.

Naast alle initiatieven, vraagt de gemeente ook aandacht voor een schone leefomgeving via publicaties in de media. Bewoners en maatschappelijke organisaties spelen ook vaak een rol in het schoonhouden van hun buurt of wijk. Zogeheten bewonersvoorlichters motiveren bewoners en maatschappelijke organisaties om hun straat of buurt zwerfafvalvrij te houden. Zij waren met name actief in Zaanstad-Zuidoost. Dit deel van Zaanstad is meer vervuild dan op andere plekken in de gemeente. De bewonersvoorlichters gaan over het uitvoeren van extra opruimactiviteiten en het informeren van bewoners.

Wethouder Leny Vissers-Koopman: 'In 2017 won de gemeente Zaanstad de verkiezing van het schoonste winkelgebied in de categorie grote gemeenten. Daar kunnen we trots op zijn! Hoe mooi zou het zijn als we ook dit jaar weer deze prijs in de wacht kunnen slepen. Dat vraagt in ieder geval weer om met elkaar op te trekken.' Het merendeel van de activiteiten uit 2017 gaat door in 2018. Dit jaar worden meerdere ondergrondse restafvalcontainers vervangen door nieuwe exemplaren met een speciale klep waar bewoners hun (zwerf)afval in kwijt kunnen. Ook heeft Zaanstad zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Deze alliantie streeft naar de invoering van statiegeld op flessen en blikjes om zwerfafval tegen te gaan.