• Aan de buitenzijdes de twee cursusleiders, in het midden de wethouder en v.l.n.r. cursisten Danilo, Diane, Edith, Susana en Monique

    Tekst Guus Bauer / FREE Fotografie

Ervaren ouders in ZOED

ZAANSTAD Wanneer je bij de opvoeding van je kinderen op bepaalde problematiek stuit, hoef je er als ouder allang niet meer alleen voor te staan. Er zijn jeugd- en wijkteams die ondersteuning kunnen bieden. Maar de stap naar de hulpverlening moet je wel durven nemen. Er is schaamte, er heerst vaak een sentiment van 'ik dop mijn eigen boontjes wel'.

De ervaringsdeskundigen van het ZOED-team kunnen dan uitkomst bieden. Het zijn stuk voor stuk ouders die vanuit eigen ervaring kunnen coachen. Een luisterend oor, een steun bij de gesprekken met school, met instanties, met hulpverleners. Op vrijwillige basis stimuleren de Zaanse Ouders Ervarings Deskundigen de eigen kracht van de ouder die om hulp heeft gevraagd. Het is laagdrempelig, het is het positief inzetten van ervaringen. Knelpunten zijn bekend. Er zit iemand tegenover je die snapt waarover het gaat, die de zorgen begrijpt, die wil helpen, maar wel altijd uitgaat van de mogelijkheden. Er is onder meer kennis op het gebied van autisme, verslaving, depressie, ADHD, Gilles de la Tourette, psychose, uithuisplaatsing en het overlijden van een ouder.

Alle ouders van het ZOED-team hebben eerst een zevendelige cursus gevolgd, waarbij een aantal vaardigheden worden aangeleerd, handvatten worden meegegeven waarmee kan worden gewerkt. Wat is herstel, hoe herkent men herstelpunten? Het ZOED-lid oordeelt niet, respecteert een eventuele andere mening, is er om hoop te verlenen. Eens in de zes weken komen de teamleden samen om de voortgang met de coördinator te bespreken.

De ZOED-leden worden eveneens goed begeleid. Net als de leden van het TED-team, volwassenen die volwassenen bijstaan, en die van het JEZ-team, jongeren van zestien tot en met zesentwintig die leeftijdgenoten in Zaanstad ondersteunen, jonge moeders bijvoorbeeld. Sinds afgelopen maandag is het ZOED-team uitgebreid met vijf nieuwe leden.

Deze tweede lichting kreeg uit handen van Songül Mutluer, Wethouder Wonen, Ouderenbeleid en Jeugd(zorg) het certificaat dat behoort bij een succesvolle afronding van de cursus. Daarnaast was er voor ieder van hen een mooi pakket met Zaanse producten. Het ZOED-team bestaat nu uit elf leden. Negen vrouwen en, sinds de toevoeging van deze lichting, uit twee mannen.

Dat laatste is heel belangrijk omdat vaders moeilijker hulp zoeken, terwijl ze ook met de zorg om hun kinderen kunnen worstelen, het vaker opkroppen. Eén van de nieuwe leden is al gelijk ingezet. Ze vindt het spannend, een beetje angstig zelfs. Maar daardoor begrijpt ze wel de angst die de desbetreffende ouders hebben rondom hun kroost. Stuk voor stuk hebben de nieuwe leden veel zin om te helpen. Ze weten immers dat zo'n steuntje in de rug heel stimulerend kan werken wanneer men te maken krijgt met jeugdzorg of jeugd GGZ.

Mooi aan deze nieuwe aanpak – het ZOED-team bestaat sinds 1 december 2017 – is dat de jeugdteams en de wijkteams ook weer kunnen leren van de ervaringen van de eigen Ervaren Ouders.