• AV Lycurgus is op zoek naar enthousiaste collectanten

    Kees Klinkenberg

Collecteren met Lycurgus voor fonds gehandicapten-sport

KROMMENIE De collecteweek van fonds gehandicaptensport heeft van 1 tot en met 7 april plaats. Voor deze collecte is AV Lycurgus op zoek naar collectanten. Fonds gehandicaptensport zet zich in voor alle sporters met een zintuiglijke, verstandelijke- en/of lichamelijke handicap.

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Doel van de collecte is om zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Veelal zijn kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie noodzakelijk, denk aan tilliften, sportrolstoelen, of aangepast sanitair. ook is er vaak extra begeleiding en/of speciaal vervoer nodig

Zoals ieder jaar doet ook atletiekvereniging Lycurgus weer mee. Van de opbrengst van de collecte komt 25% direct ten gunste komt voor de gehandicapten atleten die bij Lycurgus sporten. Geld dat gebruik wordt voor de wedstrijden, maar ook voor de aanschaf van trainingskleding, een gezellige middag, een uitje of deelname aan de Special Olympics. Dit jaar in het weekend van 8 tot 10 juni zijn de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Lycurgus is daar met een ploeg van 27 atleten en 9 coaches ook van de partij. Lycurgus is in mei 2000 gestart met een trainingsgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. De doelstelling is mensen vanaf acht jaar in staat te stellen om met plezier samen atletiek te beoefenen en te integreren binnen de vereniging. Deze groep is al jaren gezellig en soms een beetje fanatiek met elkaar aan het trainen. De groep is in de loop der jaren uitgegroeid tot ongeveer 40 atleten, zowel meisjes als jongens, als vrouwen en mannen. De leeftijd varieert van 8 tot 60 jaar. De meeste atleten doen zelfs aan wedstrijden mee onder het motto: 'Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al winnaar'. Lycurgus zoekt hulp tijdens de collecteweek in Krommenie. Geïnteresseerden kunnen aangeven in welke straat en hoeveel uur ze willen lopen. Samen lopen met iemand maakt het altijd leuker en zorgt voor de dagelijkse beweging. Opgeven kan bij Tineke Harthoorn, tel. 06-36274577 /martina10@hotmail.nl of via het landelijk bureau van Fonds Gehandicaptensport in Amstelveen, tel. 020-73 72 170.