• Zoals de lezers op de foto kunnen zien hebben deze kinderen er zin in.

Bridgedrive voor Actie Kameroen

[ASSENDELFT] in Het Wapen van Assendelft zal vrijdagavond 20 oktober vanaf 19.30 uur weer orden gebridged in Het Wapen van Assendelft voor schoolgeld voor kansarme kinderen in Kameroen. Op deze drive gaat het goede doel en de gezelligheid samen.

'We hoeven dit niet alleen te doen want er werken nog vijf andere parochies uit Beverwijk, Haarlem, Zaandam en Assendelft aan mee.' De organisatie van deze projecten is in Nederland in handen van Margriet en Ton Kerssens van Actie Kameroen en het werk in Kameroen staat onder leiding van architect/bouwkundige Mill Hill Broeder Huub Welters uit Wormerveer. Omdat hij al 45 jaar in Kameroen woont en werkt, is hij als geen ander van de lokale situatie op de hoogte.

Het is dan alweer de dertiende keer dat deze drive wordt georganiseerd. Margriet en Ton Kerssens zijn de mensen achter Actie Kameroen en al meer dan 15 jaar bezig om kinderen in Kameroen in staat te stellen om beter onderwijs te volgen in een goede omgeving. Het komt echter maar al te vaak voor dat kinderen geen onderwijs kunnen volgen omdat de ouders zijn overleden of omdat zij te arm zijn om het schoolgeld (€15.—per jaar) te betalen.

Buiten het betalen van schoolgeld heeft Actie Kameroen drie basisscholen laten renoveren waarop nu meer dan 1000 kinderen les krijgen. Om de grote toeloop van kinderen toch goed te kunnen huisvesten worden er volgend jaar drie nieuwe leslokalen bijgebouwd aan de St.Anthonyschool in Njinikom. De liefhebbers worden uitgenodigd om weer mee te bridgen en kunnen zich daarvoor opgeven per telefoon 075 6873222 of per mail akerssens@chello.nl
Het inschrijfgeld is € 7,50 per persoon en er wordt en tombola gehouden met mooie prijzen. Wilt of kunt u niet mee bridgen maar wilt u hen steunen, dan kunt u een bijdrage storten op rekening NL62RABO 0394917367 t.n.v Actie Kameroen.