• Een artist impression van de nieuwe situatie.

    Angela Huigen

Bouw nieuwe loswal Afvalzorg

Geen directe betekenis voor omgeving

ASSENDELFT De werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe loswal in het Noordzeekanaal zijn begonnen. Een viaduct over de Nauernaseweg gaat de loswal verbinden met het bedrijfsterrein van Afvalzorg. Tegelijk vinden de eerste voorbereidingen plaats voor het verschuiven van de Nauernaseweg.

Volgens planning wordt de nieuwe loswal in oktober 2018 in gebruik genomen. Dan kunnen schepen tot 135 meter lengte via het water grote hoeveelheden afvalstromen aanvoeren. Een duurzame oplossing waarbij belasting voor de wegen en de omgeving wordt beperkt.

De Nauernaseweg blijft gewoon vanaf twee richtingen bereikbaar. Wel geldt nu op een gedeelte van de Nauernaseweg een snelheidsbeperking naar 50 km/h. De komende maanden wordt de nieuwe weg aangelegd op het terrein van Afvalzorg. Begin december vindt de aanleg van het viaduct plaats en naar verwachting rijdt het verkeer vanaf begin februari 2018 over de nieuwe weg. Vervolgens worden op de plaats van de huidige Nauernaseweg de damwand geplaatst en de loswal aangelegd. Tijdens de hele looptijd van het project kan het verkeer gewoon over de Nauernaseweg blijven rijden met af en toe enige vertraging.

De nieuwe loswal past binnen de toekomstplannen van Afvalzorg, waarbij de recyclingactiviteiten op het permanente bedrijfsterrein van 15 hectare verder worden uitgebreid. De huidige loswal in zijkanaal D wordt opgeheven. De verplaatsing van de loswal is tevens onderdeel van de in 2015 gemaakte afspraken over de toekomst van de Nauernasche polder. De stortactiviteiten op de locatie stoppen definitief in 2022. In drie fases wordt er de komende jaren een openbaar natuur- en recreatiegebied van 60 hectare aangelegd.