Bewoners Communicatieweg en Busch en Dam zijn voor A8 – A9 Nulplusvariant

ASSENDELFT Na jarenlange discussies lijkt er eind dit jaar door de provincie Noord-Holland een beslissing te worden genomen over de A8–A9 aansluitingsweg bij Krommenie en Assendelft, om het verkeer daar beter te laten doorstromen. Er zijn drie varianten overgebleven en één daarvan is de Nulplusvariant. Door de bewonersgroep bij de Communicatieweg in Assendelft en het nabijgelegen Busch en Dam wordt die gezien als de minst schadelijke. Want die zal in ieder geval niet de polder doorsnijden, met alle gevolgen van dien.

Een jaar geleden zijn er protestborden langs de wegen geplaatst gericht tegen de aanleg van de beruchte verbindingsweg. En die liegen er niet om met teksten als 'A8 - A9 wij zijn tegen' bij de Communicatieweg en 'Geniet van dit zicht voordat er een snelweg ligt' bij Busch en Dam. Even daarvoor bij de Communicatieweg staat het bord 'Wij zijn voor Nul-Plus Variant'.

OPWAARDEREN Eén van de bewoners woont daar met zijn gezin en zijn dieren. Hij heeft een mooi uitzicht op het poldergebied. Nog wel. "De bewonersgroep hier heeft al gauw gezegd: wij willen niet nóg meer asfalt in dit gebied. Vandaar dat we ook tegen de Heemskerkvariant zijn die dwars door de polder gaat en ervoor zorgt dat mensen hun huis moeten verlaten en hun boerenbedrijf, of die slechts aangepast kunnen voortzetten. En dan zit je ook nog met geluidsoverlast en vervuiling door fijnstof. Daarom willen we dat bestaande wegen worden opgewaardeerd. De Nulplusvariant bij Krommenie is daar één van. Die kan in de hoogte of in de diepte gaan."

GROENE LONG ,,Het zou ook zo jammer zijn als deze prachtige polder niet intact kan blijven. Ze noemen het niet voor niets de groene long van Zaanstad, waar enorm veel wandelaars en fietsers komen. En daar komt bij dat als je iets doorsnijdt het ook gaat versnipperen. De kans is erg groot dat dit buitengebied dan langzaam volgebouwd gaat worden. Eigenlijk is dat al aan de gang met de aanleg van de wijk Kreekrijk.

Er komen 900 woningen bij plus evenzoveel auto's. En waarschijnlijk nog veel meer. Daardoor zal het alleen maar drukker worden op de weg. Het punt is ook dat als je een mooie weg aanlegt het nog meer verkeersbeweging aantrekt. En niet alleen van je eigen gebied maar ook van erbuiten. De Provincialeweg bij Krommenie zal evengoed heel druk blijven. Daarom vind ik dat de provincie ervoor moet zorgen om dáár de doorstroming beter te laten verlopen dan het probleem hiernaartoe te verplaatsen."