• Peter van Haasen over ‘wantoestanden binnen het college en met name de VVD’

    KK Media

Bestuur Zaanstad in crisis: Is er een nieuwe coalitie mogelijk?

ZAANSTAD Het zal de meeste lezers niet zijn ontgaan. Met het vertrek van de twee VVD wethouders is het college van Zaanstad haar meerderheid in de gemeenteraad kwijt geraakt. Hoe heeft het zover kunnen komen en hoe nu verder?

Marianne Dane

DE AANLEIDING Een korte 'opfriscursus': Binnen de gelederen van de VVD rommelde het al een tijdje. Fractievoorzitter Marianne de Boer trad uiteindelijk af en schreef samen met fractiegenote Simone van Otterloo een brief aan het bestuur van de VVD, waarin zij fel te keer gaan tegen hun eigen VVD wethouder Gerard Ram. Tot overmaat van ramp lekte deze brief 'per ongeluk' ook nog uit naar de pers, waarna de crisis niet meer was te overzien.

De brief viel bij het bestuur en de overige fractieleden van de VVD in het verkeerde keelgat, waarna de twee 'dissidenten' uit de VVD-fractie zijn gezet. Hierop besloten de twee VVD wethouders hun ontslag aan te bieden. Hun portefeuilles worden voorlopig – zo goed en zo kwaad als het kan - waargenomen door de overige wethouders. De Boer en Van Otterloo gaan nu in de gemeenteraad zelfstandig verder onder de naam 'Liberaal Zaanstad'.


EXTRA RAADSVERGADERING
Op maandag 7 juli kwamen het college en de gemeenteraad in een extra raadsvergadering bijeen om over de bestuurlijke crisis te spreken. Hoe nu verder? De resterende collegepartijen willen graag samen verder besturen. Dit kan met een minderheidscollege, maar wenselijk is dat niet. In de raadsvergadering zijn uiteindelijk twee moties in stemming gebracht. De oppositiepartijen PVV, POV, DZ en Liberaal Zaanstad dienden een zogenaamde motie van treurnis in, waarin zij vragen om de instelling van een verkenner en volledig nieuwe coalitieonderhandelingen.

De partijen drongen bovendien aan op een grondig onderzoek naar de 'gedragingen' van wethouder Ram. Dit ging de andere oppositiepartijen veel te ver, waarna de motie werd verworpen.
Wel was er een ruime meerderheid voor de motie van de resterende collegepartijen; de PvdA, ROSA, D66, het CDA en de ChristenUnie. Zij krijgen van de gemeenteraad de gelegenheid om binnen afzienbare tijd in de raad te onderzoeken of ze opnieuw tot een meerderheidscollege kunnen komen.


NIEUWE ONDERHANDELINGEN
Op donderdag 11 juli kwam de gemeenteraad nog één maal bijeen voor het zomerreces. Het college liet toen het volgende weten: "De coalitie heeft de eerste verkennende gesprekken gevoerd met zes andere partijen in de gemeenteraad. De POV, DZ en Liberaal Zaanstad hebben aangegeven niet aan de gesprekken te willen deelnemen. Deze week vinden er vervolggesprekken plaats met GroenLinks, VVD, Partij voor de Dieren, Denk en de SP. Doel is om dan verder in te gaan op vragen en voorwaarden die zijn gesteld." Alle opties liggen nog open, maar uit de wandelgangen proeven we dat een terugkeer van de VVD niet logisch is en een toetreding van GroenLinks en de SP het meest voor de hand ligt.

WORDT VERVOLGD!