Bertrand Russell College daagt uit

KROMMENIE In de klas zitten en aanhoren wat de leraar of lerares vertelt. Natuurlijk gebeurt dat nog wel op het Bertrand Russell College, maar de leerlingen worden ook uitgedaagd om zelf zaken uit te zoeken, te controleren of ze op waarheid berusten en oplossingen voor vraagstukken te bedenken. Als eerste school in de Zaanstreek zijn ze daarom aangesloten bij WON: Wetenschaps Oriëntatie Nederland.

Door Johan Lok

Donderdagmiddag viel aan Ivar Jansen en Rose Klein Kranenbarg de eer te beurt het WON-bordje dat nu aan de gevel hangt, te onthullen. Na de plechtigheid vertellen ze er binnen, samen met Anita de Jong, afdelingsleider van het eerste schooljaar, meer over. De beide 12-jarige Atheneum-scholieren hebben al geleerd dat er op het internet veel onzin te vinden is. 'We hebben geprobeerd of we een Wikipedia-pagina konden aanpassen,' vertelt Rose. 'Nou, dat was geen enkel probleem. En als wij dat kunnen, kan iedereen dat dus.'

Rose, afkomstig van De Bijenkorf, wil later dierenarts worden, terwijl Ivar, die op De Komeet zat, denkt aan leraar natuur- of scheikunde op een middelbare school. Daarvoor zullen ze na de middelbare school moeten studeren. 'We proberen ze hier nu aan te leren hoe dat later gaat, door ze dat ook hier ook zo te laten doen,' legt Anita uit. WON, waarbij momenteel 50 scholen zijn aangesloten, begeleidt daarbij. Dat stimuleert nieuwsgierigheid en verwondering en daardoor onderzoekend leren. 'Op de basisschool had je in de klas verschillende niveaus en werd alles uitgelegd,' aldus Ivar. 'Hier moet je zelf nadenken en met plannen en ideeën komen. Ook leer je dat samenwerken heel belangrijk is. Twee of meer weten immers meer dan één.' Tijdens de vaklessen zitten onderdelen van het onderzoekend leren en leren onderzoeken, waardoor de leerlingen gedurende zes jaar de kennis en vaardigheden die nodig zijn op de universiteit, zullen hebben opgedaan. In de eerste klas leren ze bij Nederlands een zakelijke tekst te schijven. Bij geschiedenis het kritisch bekijken van bronnen.