• West Side Sound

Barbershopkoor in Hervormde Kerk

ASSENDELFT In de Hervormde Kerk Assendelft aan de Dorpsstraat 364 vindt zondag 15 april een bijzondere kerkdienst plaats met medewerking van barbershopkoor West Side Sound uit Zaandam o.l.v. Susan Meertens. Aanvang: 11.00 uur.

Barbershopkoren hebben hun oorsprong in de Afro-Amerikaanse gemeenschap van rond 1900 en zingen makkelijk in het gehoor liggende Engelstalige close harmony zonder instrumentale begeleiding over algemene thema’s als geloof, liefde en verlangen. Ook moderne popsongs maken behoren tot het repertoire.

Centraal in de viering staat het verhaal van Horratio Spafford, schrijver van het beroemde lied 'It is well with my Soul'. De viering is een cross-over van kerkelijke eredienst en barbershop-zang. Voorganger is ds. Bart Vijfvinkel. Peter Pels begeleidt de gemeentezang op piano.