• Centraal met bloemen voorzitter Inge van der Ploeg

    FREE Fotografie / Tekst Guus Bauer

Agathepark: oase in Krommenie

KROMMENIE Het Agathepark is een bijzonder intiem park met een rijke historie, ooit geschonken aan de bevolking door twee plaatselijke ondernemers in het kader van de werkverschaffing in de crisisjaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het is vernoemd naar de vrouw van de heer Kaars Sijpesteijn die er bij haar man, vermogend eigenaar van een zeildoekweverij, aandrong om het tekort voor de aanleg aan te zuiveren.

Het park heeft een bijzondere, naar binnen gekeerde vorm, hinkt eigenlijk op twee gedachten. Het zuidelijke gedeelte is een wandelpark met bijzondere bomen, het noordelijke gedeelte is ruimtelijker, gelegen rondom speelweiden. Het park ligt midden in een woonwijk en wordt dus intensief gebruikt. Voortdurende aandacht is gewenst, ook ter bescherming van de kwetsbare onderdelen zoals de volière en de muziektent.

Dat is natuurlijk ook de plek waar het jaarlijkse Parkpopfestival plaatsheeft, en logischerwijs is dus de plaatselijke muziekpromotor bij uitstek, Ad de Lange, adviseur van het nieuwe bestuur van de Stichting Vrienden van het Agathepark.

Het park was een beetje verkommerd en met vereende krachten is de oase middenin Krommenie inmiddels in ere hersteld. Een schare aan vrijwilligers zet zich belangeloos in. Speciaal voor hen is er nieuw deugdelijk gereedschap aangeschaft. De vervallen schuur is vervangen, de werkelijk prachtige volière met veel verschillende gevleugelde vriendjes is van binnen en buiten geschilderd. Het bijbehorende tuingedeelte en de vlindertuin zijn herbeplant. Er is zo'n zestig meter nieuw hek geplaatst. Een imker is drukdoende met zijn bijenvolk.

GROENTETUIN De Stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland, die minima ondersteunt in de breedste zin, neemt deel aan het park met een groentetuin. Plaatselijke ondernemers hebben opnieuw de helpende hand toegestoken. En ook de samenwerking met de gemeente Zaanstad is bijzonder vruchtbaar gebleken.

Inge van der Ploeg, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van het Agathepark: 'Het is geweldig om te ervaren hoe het park leeft bij veel mensen. Daardoor konden we bijzonder voortvarend te werk gaan. De vrijwilligers hebben er werkelijk hard aan getrokken. Bezoekers en omwonenden reageren enthousiast, zijn blij dat het park zo geweldig is opgeknapt. Het is nu zaak om plannen te maken om het park nog aantrekkelijker te maken voor de Krommenieërs en voor mensen uit de regio.'

Dat is echter onmogelijk zonder steun van de bewoners. Stichting Vrienden van het Agathepark zoekt daarom donateurs en ook nog meer vrijwilligers, zodat het noodzakelijke dagelijkse onderhoud kan worden gepleegd en het ruim vijf hectare grote park ook behouden kan blijven voor volgende generaties.

Zodat ook de nieuwe Krommenieërs in de geest van Agathe Kaars Sijpesteijn-Crok kunnen genieten van dit multifunctionele park met bospaadjes en zonneweiden, rozenperken en oeroude bomen.

Men streeft erna om net zoals in het Wilhelminapark in Wormerveer een vaste beheerder aan te kunnen stellen, die het onderhoud coördineert en toezicht houdt. Daarvoor is de politiek aan zet.

Voor informatie, aanmelding of ideeën: Stichting Vrienden van het Agathepark, Populierenlaan 11, 1561 VA Krommenie, Ploeg.agathepark@outlook.com.