• Jan Blanken achter zijn geliefde schaakbordje

    Cor van Dongen

Jan Blanken (1930-2019)Erelid van schaakvereniging Krommenie overleden

08-01-2019, 12:59 | Lezersnieuws | Cor

Op 88-jarige is oud-schaker Jan Blanken uit Krommenie, erelid van Schaakvereniging Krommenie, overleden.

Op 12-jarige leeftijd, in het oorlogsjaar 1942, werd Jan lid van de schaakclub in Krommenie. Eigenlijk stond het reglement van de schaakclub niet toe dat Jan zou meespelen bij de senioren maar vanwege zijn schaaktalent werd op die regel een uitzondering gemaakt. Zelf betitelde Jan zijn deelname als: "Een broekie tussen oude mannen." Maar liefst zeven maal in totaal is Jan clubkampioen van de schaakclub geworden.

Jan was zoon van oud-wethouder Jan Blanken, maar ook hij stond op bestuurlijk vlak zijn mannetje, als secretaris en, van 1963 tot 1973, als voorzitter van de schaakvereniging. Daarnaast vervulde hij enige tijd het secretariaatschap voor de NHSB, de Noord-Hollandse schaakbond. Toen, we schrijven begin jaren 60 van de vorige eeuw, de club een dieptepunt beleefde in het ledental, werden de clubavonden bij Jan thuis, gewoon in zijn woning aan de Snuiverstraat in Krommenie, verspeeld. Vanwege zijn verdiensten werd hij in 1999 tot erelid benoemd. De kampioensbeker, de beker voor het clubkampioenschap, werd naar hem vernoemd: de Jan Blanken-bokaal. Ieder jaar op de algemene ledenvergadering reikte Jan met ontzettend veel genoegen de beker, zíjn beker, uit aan de clubkampioen.

Zijn broze gezondheid stond Jan de afgelopen jaren niet meer toe actief deel te nemen aan de interne competitie van de schaakclub, maar vol interesse volgde hij het wel en wee van zijn cluppie op het internet.

In Jan verliest SV Krommenie een memorabel lid, een clubgenoot die meer dan driekwart eeuw lid van de Krommeniese schaakclub en de landelijke schaakbond is geweest.