Koninklijke akten en o.a. het naamrecht

27-10-2017, 16:28 | Lezersnieuws | Ingezonden via website

Datum:

woensdag 15 november 2017, 19:30 tot 22:00

Locatie:

Lisdoddelaan 1
Ned.Geref.Leliekerk Krommenie
Krommenie

De heer W.Zondag uit Baarn kan ons hier veel over vertellen. Hieronder een indruk wat allemaal. Het zal zeker een boeiende avond worden. De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) 1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Aan de hand van veel voorbeelden zal een overzicht worden gegeven van geboorte- huwelijks- en overlijdensakten vanaf ca 1800 tot heden. Ook hoe wij aan onze namen zijn gekomen komt in het kort aan de orde. Als extra bezienswaardigheid zullen ook enkele akten van ons koningshuis worden getoond. Voorts zal het een en ander verteld worden over voornamen, over mooie, leuke, grappige, gekke en rare namen, die vroeger en vooral tegenwoordig gegeven worden. Ook de mogelijkheid om je achternaam of voornaam te veranderen komt aan bod, alsmede hoe wij als ambtenaren van de burg. stand omgaan met de naamrecht van de in ons land wonende vreemdelinge, Tot slot ook aandacht voor het nieuwe naamrecht (keuzemogelijkheid) van de ouders voor de naam van de vader of de moeder), de registratie van partnerschappen en het voltrekken van huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen, ook enkele nieuwe ontwikkelingen wat betreft huwelijksvoltrekkingen en het zelf doen stamboomonderzoek.